Kontakt

Intum Sp. z o. o.
00-389 Warszawa
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
NIP 5252789981

info(at)intum.pl

+48 22 599 42 58

Najczęściej zadawane pytania

Czy WorkInfo nada się dla mnie tylko wtedy, gdy pracuję zdalnie?

Nie! WorkInfo powstało, aby jego twórcy mogli czuwać nad obowiązkami wykonywanymi przez ich zdalnych pracowników, ale z powodzeniem moża je wykorzystać także podczas pracy stacjonarnej. Oprócz dostępu do informacji o czasie i efektach pracy, system oferuje również funkcje ułatwiające delegowanie obowiązków, komunikację między współpracownikami czy tworzenie plików oraz dokumentów. W przypadku pracy zdalnej jest dużym ułatwieniem, w przypadku pracy stacjnarnej - rozwiązaniem, które warto wypróbować.

Kto widzi wprowadzane przeze mnie informacje o czasie i efektach mojej pracy?

Wszystkie informacje wprowadzane do WorkInfo są widoczne dla reszty Twoich współpracowników. Mogą dowiedzieć się, ile godzin przepracowałeś danego dnia i co podczas nich zostało przez Ciebie zrobione, zerknąć na Twój raport miesięczny sprzez pół roku i zobaczyć, jakie zadania do wykonania zostały Ci przydzielone. WorkInfo to coś, co ma na celu sprawić, że wszystko to, o czym wcześniej mogłeś dowiadywać się w biurze, również teraz - gdy pracujesz zdalnie - nie było dla Ciebie tajemnicą.

Na czym właściwie polega funkcja "Raporty dla kadr"?

Każdy pracownik, który cyklicznie udziela informacji na temat godzin spędzonych na wypełnianiu swoich obowiązków, automatycznie generuje swoją własną ewidencję czasu pracy. Na koniec miesiąca osoby w księgowości mogą pobrać ją jako plik PDF lub XLS, wchodząc na profil danego pracownika i wybierając opcję "Raport miesięczny". Następnie wystarczą już tylko podpisy obu stron i raport dla kadr stworzony!

Jak wygląda system obsługi nieobecności w pracy?

W WorkInfo obsługa nieobecności w pracy jest możliwa na kilka sposobów, w zależności od rodzaju firmy czy typu pracy danych zespołów pracowników:
- podsumowanie dzienne w Work-info wraz z ilością przepracowanych godzin - każda osoba z zespołu pod koniec dnia pracy ma za zadanie wypełnić prosty formularz (Work-info), gdzie zapisuje, co danego dnia robiła (w przypadku nieobecności, dana osoba po prostu nie wypełnia Work-info), jest w nim także możliwość wpisania liczby przepracowanych godzin oraz podania godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy, co może być wymagane przez kadry w danej firmie;
- oznaczanie w Kalendarzu planowanych nieobecności przez danego pracownika z określeniem, czy jest to urlop czy zwolnienie lekarskie;
- w przypadku pracy na małą część etatu możliwe jest zapisywanie w Kalendarzu jedynie swoich obecności (co automatycznie będzie oznaczać, że w pozostałe dni pracownik nie będzie obecny w pracy).